Nasza Kancelaria oferuje wsparcie dla wierzycieli na etapie przedprocesowym, w zakresie sygnowania wystawianych przez Klienta faktur adnotacją o obsłudze prawnej Kancelarii co do jej zapłaty; sporządzania wezwań do zapłaty, negocjowania warunków spłaty, pomoc w sporządzaniu ugód i porozumień.

Zapewniamy także wsparcie prawne dla dłużników w celu ochrony ich interesów, pomagamy w przygotowaniu i negocjowaniu warunków spłaty z wierzycielami, w tym w zakresie odrobaczania terminów płatności, rozkładania na raty oraz umarzania należności. Prowadzimy także sprawy w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.