Nasze pierwsze wpisy na blogu na stronie www.KancelariaPrawnaPlock.pl będą dotyczyć tego, o co w sprawie rozwodowej pytamy w pierwszej kolejności. I tak, każdy adwokat (radca prawny) zapyta najpierw, czy składamy wniosek o orzeczeniu o winie małżonka w rozpadzie pożycia.

Trzeba przyznać, że nie jest łatwo uzyskać wyrok rozwodowy z wyłączną winą małżonka. Staje się to istotnie łatwiejsze, gdy druga strona nie broni się przed zarzutami, chce ja najszybciej proces zakończyć bądź w najlepszym wypadku przyznaje się do winy. Także jednak i fakt wzięcia na siebie winy za rozpad małżeństwa Sąd ocenia według zasad swobodnej oceny dowodów.

O co najczęściej pytam Klientów, gdy w pierwszej kolejności deklarują nam, że chcą wnosić o orzeczenie przez Sąd o winie małżonka? Zadaję im jedno zasadnicze pytanie, a mianowicie, czy im samym współmałżonek może postawić jakikolwiek zarzut, a jeśli tak, to jaki i jakimi dowodami mógłby ewentualnie posłużyć się w procesie? Następnie doradzam Klientowi, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, jakie są szanse powodzenia pozwu z orzeczeniem o winie współmałżonka i oceniam wagę i doniosłość zarzucanych mojemu Klientowi czynów pod kątem ewentualnego przypisania także i jemu winy w rozkładzie pożycia.

Wspomnę tu, że ewentualne zawinienie należy powiązać z obowiązkami, które małżonkowie mają względem siebie w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza to, że każda zawiniona przyczyna rozkładu pożycia ma swoje źródło w naruszeniu obowiązków małżeńskich. A jakie są to obowiązki? Przeczytacie o tym w tym wpisie.

O czym jeszcze powinien wiedzieć Klient przed złożeniem pozwu rozwodowego z wnioskiem o orzeczeniu o winie współmałżonka?

Nasi Klienci są uprzedzeni, że w polskim prawie nie ma gradacji winy. Innymi słowy, nie ma winy mniejszej i większej. Jeśli więc Klienta żona dopuściła się zdrady w czasie związku (gdy istniały jeszcze więzi małżeńskie, a w praktyce strony razem mieszkały, współżyły, itp.), ale i on dopuszczał się agresji słownej w stosunku do niej czy stosował przemoc ekonomiczną, jego szanse na wyłączną winę żony zdecydowanie maleją. Jeśli bowiem żona poprowadzi proces w tym kierunku, by wykazać, że nasz Klient był przemocowy, i co więcej, uda jej się to udowodnić w procesie, wówczas wyrok rozwodowy najprawdopodobniej będzie zawierać orzeczenie o wspólnej winie stron w rozkładzie pożycia.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy:

„Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” i „mniej-szej”, a małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współ¬win¬nego, choćby nawet wina drugiego małżonka w spowo¬do-waniu innych przyczyn była cięższa. (Wyrok SN z dnia 22.10.1999 r., sygn. akt III CKN 386/ 98).

Dodać trzeba, na koniec, że postępowanie dowodowe w sprawie zawinienia w rozkładzie pożycia wydłuża proces. Nie wiemy, czy o pół roku, rok, czy o cztery lata, gdyż to zależy od Sądu.

Jest to jednak istotne, czy wyrok będzie z orzeczeniem wyłącznej winy jednej ze stron, czy obu stron. Wpływa to ewentualnie roszczenia finansowe względem małżonka, ale o tym w kolejnym wpisie.

Kancelaria Radców Prawnych Popowska Piechowicz w Płocku oferuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy o rozwód. Prowadzimy sprawy rozwodowe w Płocku, w województwie mazowieckim, a w razie potrzeby także poza granicami województwa. Sporządzamy pozwy rozwodowe, udzielamy porad z zakresu prawa rozwodowego. Zapraszamy do kontaktu.