Kancelaria świadczy stałą oraz doraźną pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych. Oferujemy profesjonalną współpracę, która elastycznie uwzględnia potrzeby Klienta oraz zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Wspieramy naszych Klientów nie tylko przy bieżących sprawach związanych z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, ale również oferujemy wsparcie w zamierzeniach lub sytuacjach nietypowych.

Zakres usług prawnych Kancelarii obejmuje:

  • sporządzanie projektów umów oraz opiniowanie inegocjacje ich treści;
  • przygotowywanie wzorów ogólnych warunków umownych, zawierających postanowienia prawne wraz z umowami wykonawczymi do nich, w których występują ustalenia biznesowe;
  • przygotowywanie oraz wdrażanie regulaminów, procedur oraz polityk w ramach struktury przedsiębiorstwa;
  • sporządzanie dokumentacji korporacyjnej np. uchwał, statutów, regulaminów;
  • rejestrowanie zmian w KRS oraz w innych rejestrach;
  • wsparcie przy zakładaniu, łączeniu, likwidowaniu oraz nabyciu spółek, a także doradztwo w zakresie bezpiecznych i optymalny sposobów działania w tym zakresie;
  • reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo- administracyjnych;
  • przeprowadzanie audytów prawnych (w zakresie tzw. legal due diligence);