Dokumenty do pobrania:

  1. Pełnomocnictwo dla mec. Popowskiej i mec. Piechowicza
  2. Pełnomocnictwo dla mec. Popowskiej
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna
  4. Formularz – Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania

Przydatne informacje:

  1. link do nr rachunku bankowego Sądu Okręgowego w Płocku, Pl. Narutowicza 4, Płock (opłaty sądowe, kancelaryjne): http://plock.so.gov.pl/oddzial-finansowy,m,mg,2,68,83
  2. link do nr rachunku bankowego Sądu Rejonowego w Płocku, (opłaty sądowe i kancelaryjne): http://www.plock.sr.gov.pl/konta-bankowe,m,mg,3,23
  3. link do nr rachunku bankowego Urzędu miasta Płocka dla opłat skarbowych od pełnomocnictwa: https://nowybip.plock.eu/ZXYmM6tK/numery-rachunkow-bankowych