ORZECZNICTWO NA STYCZEŃ. OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki małżeńskie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do[...]

PORADNIK ROZWODOWY. CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA. BEZCZYNNY TRYB ŻYCIA.

Myśląc o winie jako zawinionej przyczynie rozpadu małżeństwa najczęściej nasuwa się myśl o zdradzie, alkoholu, agresji. Może jednak zdarzyć się tak,[...]

PORADNIK ROZWODOWY. CZĘŚĆ PIERWSZA. WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA

Nasze pierwsze wpisy na blogu na stronie www.KancelariaPrawnaPlock.pl będą dotyczyć tego, o co w sprawie rozwodowej pytamy w pierwszej kolejności. I tak,[...]

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom,[...]

PORADNIK ROZWODOWY – jak wygląda sprawa o rozwód, gdy nie mamy wspólnych małoletnich dzieci i gdy „rozwód jest za porozumieniem stron”

Sprawy rozwodowe co do zasady nie należą do najłatwiejszych. Nie dzieje się tak dlatego, że dotykają jakiejś szczególnie trudnej materii prawnej, a przede[...]

Alimenty w tzw. naturze, czy mogę łożyć na dziecko nie tylko w pieniądzu?

W toku sprawy o rozwód sąd rozstrzyga również o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. Błędnie rozwodzący się małżonkowie sprowadzają jednak[...]