Eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania

Wielokrotnie pojawiają się między skonfliktowanymi osobami wspólnie zajmującymi mieszkanie sformułowania: „Eksmituję Cię z domu”. Klienci zwracają[...]

Czy zrzeczenie się alimentów na dzieci lub małżonka jest skuteczne?

Wielokrotnie Klienci pytają nas, czy przykładowo, mogą zawrzeć – jako rodzic z drugim rodzicem – umowę o zrzeczeniu się alimentów na małoletnie[...]

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe, gdy nie znamy spadkobierców?

Niejednokrotnie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku komplikują się. Dzieje się tak m.in. z powodu braku wiedzy o tym, kto jest spadkobiercą po zmarłym.[...]

Kiedy Sąd może obniżyć wysokość zachowku? Przykłady z sali sądowej

Nasi Klienci wielokrotnie pytają, czy może się zdarzyć, że Sąd obniży wysokość należnego im zachowku bądź zachowku należnego przeciwnikowi[...]

Kim są kuratorzy i jakie mogą mieć zadania w toku postępowania?

O tym, kim są kuratorzy, i jakie są ich zadania w procesie w dzisiejszym wpisie. Dla wielu moich Klientów kurator to zawód czy postać dość enigmatyczna,[...]

Odwołanie darowizny a zachowanie darczyńcy

W ostatnim czasie zwrócił się do nas Klient, którego Ojciec jakiś czas temu darował mu nieruchomość, po czym złożył oświadczenie o odwołaniu[...]

Umowa o dzieło a umowa zlecenie – rezultat umowy a odpowiedzialność?

W praktyce sądowej skonfliktowane strony nierzadko toczą spór o treść zawartej umowy, czy została zawarta umowa o dzieło czy też umowa zlecenia. Ma to[...]

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Szczególnie w dobie Covid 19 temat dzisiejszego spotkania budzi zainteresowanie zarówno pracowników, których dotknęła bądź może dotknąć utrata pracy,[...]

Zeznania świadka na piśmie – co trzeba wiedzieć?

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego w art. 271 (1) k.p.c. pojawiło się następujące uregulowanie: „Świadek[...]

Czy warto udać się do mediatora?

W ostatnim czasie dużo mówi się o mediacji. Dla wielu osób mediacja wciąż nie jest jednak znanym sposobem na rozwiązanie sporu. Czy warto udać się do[...]

Od kiedy mam płacić alimenty, gdy Sąd wydał postanowienie o ich zabezpieczeniu na czas rozwodu?

To będzie bardzo krótki wpis, jednakże przydatny z perspektywy osób zobowiązanych do płatności alimentów na podstawie postanowienia o ich zabezpieczeniu[...]

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka podczas sprawy rozwodowej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo o zabezpieczeniu miejsca zamieszkania dziecka podczas sprawy[...]