Usprawiedliwione potrzeby małoletnich w sprawie o alimenty

Zazwyczaj wyszczególnienie usprawiedliwionych potrzeb dziecka uprawnionego do alimentów nastręcza problemy, albowiem trudno jest określić, jakie potrzeby[...]

Kontakty dziadków z wnukami, czyli co zrobić, by móc spotykać się z wnukami, gdy ich rodzice/rodzic na to nie pozwalają?

W stosunkach rodzinnych nierzadko dochodzi do sytuacji, w której dziadkowie nie mają właściwych kontaktów z wnukami. Może być to skutkiem niechętnego[...]

Nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej jako jedna z form ograniczenia władzy rodzicielskiej

W sytuacjach, w których dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może podjąć szereg działań w celu zabezpieczenia interesów i potrzeb małoletniego.[...]

Gdy tracisz w wypadku bliską osobę – o co można ubiegać się w związku ze śmiercią osoby najbliższej?

Tematem wpisu jest zagadnienie uprawnień przysługujących osobom uprawnionym w związku ze śmiercią osoby bliskiej. Na początku przytoczyć wypada[...]

Wydziedziczenie a uznanie za niegodnego – co trzeba wiedzieć?

Tematem wpisu są dwie instytucje prawa spadkowego. Na wstępie, wydziedziczenie to nie to samo, co pominięcie w testamencie. Osoba pominięta w testamencie[...]

Kiedy dziecko może decydować, z którym z rodziców chce mieszkać?

W dzisiejszym wpisie słów kilka o tym, kiedy dziecko może wyrazić swoją preferencję i życzenie z którym z rodziców chce mieszkać, jeśli doszło do[...]

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka.

Zagadnienie częste w praktyce, acz rozstrzygnięcia sądów w tej materii różnorodne. Zacznijmy od teorii: Przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i[...]

Ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego

Postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego jest w większości przypadków następstwem rozwiązania małżeństwa przez rozwód wyrokiem sądu[...]

Podstawy do zmniejszenia świadczenia alimentacyjnego na dzieci – przykłady z sali sądowej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 138 przewiduje, że: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku[...]

Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych

Piecza naprzemienna, choć jest stosunkowo „świeżą” instytucją, zyskuje na popularności. Głównym celem wprowadzenia tej instytucji jest zachowanie[...]

Orzeczenia w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej

W polskim systemie prawnym władza rodzicielska może przysługiwać obojgu rodzicom, może być powierzona jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego[...]

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z ważnych powodów?

„Mamy z mężem/żoną rozdzielność”, co w praktyce to oznacza? Jak taką rozdzielność możemy ustanowić, jeśli strony nie chcą tego uczynić przed[...]