Uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletniego dziecka.

Zagadnienie częste w praktyce, acz rozstrzygnięcia sądów w tej materii różnorodne. Zacznijmy od teorii: Przepis art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i[...]

Ustalenie nierównych udziałów przy podziale majątku wspólnego

Postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego jest w większości przypadków następstwem rozwiązania małżeństwa przez rozwód wyrokiem sądu[...]

Podstawy do zmniejszenia świadczenia alimentacyjnego na dzieci – przykłady z sali sądowej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 138 przewiduje, że: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku[...]

Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych

Piecza naprzemienna, choć jest stosunkowo „świeżą” instytucją, zyskuje na popularności. Głównym celem wprowadzenia tej instytucji jest zachowanie[...]

Orzeczenia w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej

W polskim systemie prawnym władza rodzicielska może przysługiwać obojgu rodzicom, może być powierzona jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego[...]

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową z ważnych powodów?

„Mamy z mężem/żoną rozdzielność”, co w praktyce to oznacza? Jak taką rozdzielność możemy ustanowić, jeśli strony nie chcą tego uczynić przed[...]

Czy dyspozycja wkładem na wypadek śmierci wchodzi w skład spadku po posiadaczu rachunku bankowego?

W dzisiejszym wpisie słów kilka o „dyspozycji wkładem na wypadek śmierci”. Postanowiłam zamieścić na stronie garść informacji w tym zakresie z uwagi[...]

Jak się przygotować do spotkania w Kancelarii w sprawie rozwodu?

SPRAWA ROZWODOWA KANCELARIA PŁOCK Jak się przygotować do spotkania w Kancelarii w sprawie rozwodu? Warianty postępowania rozwodowego: 1) rozwód[...]

Kredyty frankowe

Osoby posiadające kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich coraz częściej dochodzą swoich roszczeń wynikających z tych umów przed sądem. Jednolite[...]

Kontakty rodziców z dziećmi i ich regulacja prawna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w treści art. 113 § 1 wskazuje, że: Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek[...]

Pozew o alimenty- najważniejsze elementy, o których trzeba pamiętać

Obowiązek alimentacyjny powstaje już w momencie powstania stosunków prawno-rodzinnych, przykładem mogą być narodziny bądź przysposobienie dziecka. Pozew o[...]

Inwestycja w mieszkanie lub dom teściów a zwrot pieniędzy po rozwodzie

Niniejszy artykuł będzie poświęcony sytuacji, w której małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa i wspólności ustawowej, inwestują w nieruchomość[...]