Odwołanie darowizny a zachowanie darczyńcy

W ostatnim czasie zwrócił się do nas Klient, którego Ojciec jakiś czas temu darował mu nieruchomość, po czym złożył oświadczenie o odwołaniu[...]

Umowa o dzieło a umowa zlecenie – rezultat umowy a odpowiedzialność?

W praktyce sądowej skonfliktowane strony nierzadko toczą spór o treść zawartej umowy, czy została zawarta umowa o dzieło czy też umowa zlecenia. Ma to[...]

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

Szczególnie w dobie Covid 19 temat dzisiejszego spotkania budzi zainteresowanie zarówno pracowników, których dotknęła bądź może dotknąć utrata pracy,[...]

Zeznania świadka na piśmie – co trzeba wiedzieć?

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego w art. 271 (1) k.p.c. pojawiło się następujące uregulowanie: „Świadek[...]

Czy warto udać się do mediatora?

W ostatnim czasie dużo mówi się o mediacji. Dla wielu osób mediacja wciąż nie jest jednak znanym sposobem na rozwiązanie sporu. Czy warto udać się do[...]

Od kiedy mam płacić alimenty, gdy Sąd wydał postanowienie o ich zabezpieczeniu na czas rozwodu?

To będzie bardzo krótki wpis, jednakże przydatny z perspektywy osób zobowiązanych do płatności alimentów na podstawie postanowienia o ich zabezpieczeniu[...]

Zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka podczas sprawy rozwodowej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo o zabezpieczeniu miejsca zamieszkania dziecka podczas sprawy[...]

ORZECZNICTWO NA STYCZEŃ. OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki małżeńskie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do[...]

PORADNIK ROZWODOWY. CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZYCZYNY ROZKŁADU POŻYCIA. BEZCZYNNY TRYB ŻYCIA.

Myśląc o winie jako zawinionej przyczynie rozpadu małżeństwa najczęściej nasuwa się myśl o zdradzie, alkoholu, agresji. Może jednak zdarzyć się tak,[...]

PORADNIK ROZWODOWY. CZĘŚĆ PIERWSZA. WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA

Nasze pierwsze wpisy na blogu na stronie www.KancelariaPrawnaPlock.pl będą dotyczyć tego, o co w sprawie rozwodowej pytamy w pierwszej kolejności. I tak,[...]

Zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom,[...]

PORADNIK ROZWODOWY – jak wygląda sprawa o rozwód, gdy nie mamy wspólnych małoletnich dzieci i gdy „rozwód jest za porozumieniem stron”

Sprawy rozwodowe co do zasady nie należą do najłatwiejszych. Nie dzieje się tak dlatego, że dotykają jakiejś szczególnie trudnej materii prawnej, a przede[...]